Életrajz

1938. december 15

-én született Budapesten.

1956-57
Gutenberg képzőművészeti szakkör
1957-58
Dési-Huber képzőművészeti szakkör
1953-57
A budapesti Ybl Miklós Magasépítőipari Technikumban érettségizett.
1958-60
Tárgynélküli képek megszámolható elemekkel.
1958-64
Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest
1960

Strukturális rajzok megszámolható elemekkel.

Moszkvában, Leningrádban és Zágorszkban (mai neve Sergiev-Possad) két

hétig tanulmányozza a kubizmust, fauvizmust és az ikonokat.

1964. jún. 30
Bécsbe utazik, majd július 3-án Nyugat-Németországba érkezik. Emigrál.

1964. július 3. és
augusztus 26.

között a Zirndorf-i Ausländerlager ben tartózkodik.

Itt készíti első szekvenciális rajzait.
1960

Szintetikus strukturális kísérletek

1965. október 26
-án Stuttgartba költözik.
1965-70
Állami Képzőművészeti Akadémia, Stuttgart
1967

Matematikailag programozott szekvenciák

A tér, az idő, a sebesség és a visszafordíthatatlanság (irreverzibilitás) vizsgálatával foglalkozik.

Minden munkáját szubsztrátumnak nevezi, s mint az információ struktúrájának hordozóját definiálja.

Bevezeti munkáiba a vonatkoztatási rendszert.

1967
"Az átalakuló (transzmutációs) plasztikusság kiáltványa"
1968

Egyedi művek helyett szekvenciális modellek szerinti csoportokban fogalmazza munkáit.

1968
"Az esztétikai tér"
1968-71.

"Kohererzibilitások"

1969-70
"Kibernetikus-elektronikus konstrukciók mesterséges érzékszervekkel"
1970

Adat-formátumok

Nem-euklideszi vonatkoztatási rendszerek

Koordináták és szubkoordináták strukturális viszonyával foglalkozik.

1970-71

Vonatkoztatási rendszerek transzformálhatóságával és relativálhatóságával foglalkozik

8 rajz: "Koordinációk"

1972. február 18

-án Kölnbe költözik

1973

A szintetikus programozás koncepcióját a "Vizuális struktúrák szintetizálhatóságának és relativálhatóságának funkciótáblázatában” fogalmazza meg.

Meta-struktúrák, első algoritmusok

1973-74

"Négyzet strukturális analízise + szintézise"

1973-76
"18.144 kétdimenziós vonatkoztatási rendszer generálása"
1973-79
"Regresszív négyzetek, regresszív meta-négyzetek"
1973-80

A Ludwigshafen-i Städtische Kunstsammlungen-ban didaktikus teret rendez be.

1974-75

"Josef Albers egyik képi sémájának strukturális analízise", 2.025 eredménnyel

1973-81

"Progresszív-regresszív négyzet 3 pozícióban és meta-négyzetek"

1975

"Van Doesburg egyik képi sémájának strukturális analízise"

Megkapta Köln városának festészeti díját.

"3 lehetséges átmenet Moholy-Nagy ‚Telefonkép EM3, 1923." című munkájától

Josef Albers ,A négyzet tiszteletére, 1950."formastruktúrájának 4. sémájához"

1977
Megkapta a kölni Német Ipari Szövetség díját.
1977
"Az átalakítás elve", in: kat. documenta 6, Kassel
1977-78

"A négyzet, a meta-négyzet"

1979
Meta-négyzetek individuális egységekkel
1980

Adat-konstrukciórajzok

Tranzitív meta-négyzetek
1981

Programok Teletext rendszerben, in: Bildschirmtext Magazin, Ulm 1981/6, 1982/9

1982

Teletext rendszerben programozott h á rom szekvencia, Magyar Televízió/képújság

1984

Meta-vonalak

"1, 2, 3, 4, 5 meta-vonal pozíciófüggőségben"

1985

Vég nélküli imaginárius oszlopok

Elnyerte a bonni Kunstfonds e.V. díját.

1986
Meta-pontok: "Itt van ott - ott van itt"
1992
Meta-négyzetek szélsőséges pozícióban
1993

"Az ész-szerű forma technikai és természeti eredete", előadás a Magyar

Képzőművészeti Egyetemen

1995
"Kohererzibilitások"
1997
Meghívott tanár a Magyar K épzőművészeti Főiskolán
2001
Doctor of Liberal Arts (summa cum laude), Pécsi Tudományegyetem
2003
Docens-i kinevezés a Magyar Képzőművészeti Egyetemen
2004

Munkácsy Mihály-díj

2004. május 20
-án habilitál a Magyar Képzőművészeti Egyetemen
1984
-től Budapesten és Kölnben dolgozik